கடலெனும் வசீகர மீன்தொட்டி (A Magical Aquarium Called the Ocean)

கடலெனும் வசீகர மீன்தொட்டி (A Magical Aquarium Called the Ocean)

சுபா செந்தில்குமார் Subha Senthilkumar

$15.00

Shortlisted for the Singapore Literature Prize 2020 (Tamil, Poetry) இந்த கவிதைத் தொகுப்பு மிக அடர்த்தியான கருப்பொருளைக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளத...

View full details
$15.00

You recently viewed

Clear recently viewed